Mellanmjölk 1,5%

Mjölk och mjölkprodukter är en av våra viktigaste kalciumkällor. I Svenska Näringsrekommendationer finns det angivet ett rekommenderat dagligt intag av 18 olika vitaminer och mineraler, mjölk innehåller 14 av dessa. Vår mellanmjölk är färsk och lågpastöriserad. Sänkt fetthalt innebär även ett lägre vitamininnehåll, varför vår mellanmjölk berikas med extra D-vitaminer.
Förpackning: 1 liter och 1,5 liter