Lättmjölk 0,5%

Vår lättmjölk är färsk och lågpastöriserad. Den innehåller samma mängd näringsämnen som våra övriga sorter, men eftersom sänkt fetthalt även sänker vitamininnehållet, berikas lättmjölken med D-vitaminer.
Förpackning: 1 liter och 1,5 liter